Gratis verzending vanaf €50
Unieke krachtige formules
Producten uit voorraad leverbaar

Gratis verzending vanaf €100

Privacy beleid

HomePrivacy beleid

Verklaring van gegevensbescherming

Laatste update: 19-9-2022

Tenzij hieronder anders aangegeven, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist en is het ook niet nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.  

Neem contact op met Verantwoordelijke
Neem contact met ons op als je wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Ongevraagd contact met de klant per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen voor zover u deze hebt opgegeven. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik. 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount Bestellingen      

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 

Uw gegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt. 

Beoordelingen      

Voor onze website gebruiken wij interne product beoordelingen van geverifeerde kopers op onze webshop. Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor sturen wij u een e-mail met behulp transactionele email.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de betreffende link in de e-mail of door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Verzendserviceprovider      

Doorgeven van het e-mailadres aan vervoerders voor informatie over de verzendstatus
Onze verzend partner is Shops United. Deze verzendservice koppelt uw bestelling aan de betreffende vervoerder, dat is DPD, DHL of PostNl. Wij geven uw e-mailadres door aan de vervoerder in het kader van de contractverwerking, op voorwaarde dat u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Betalingsdienstaanbieder      

Mollie.com
Alle transacties op onze webshop worden veilig verwerkt via de betaaldienst Mollie. U vindt meer informatie op deze pagina: https://www.mollie.com/nl/user-agreement/undefined

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Via onderstaande links leest u hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-websitegegevens-los-domein-wissen-ff-android
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. 

Gebruik van Cookiebot
We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken op onze website; “Cookiebot”).
De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Er kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld en verzonden naar Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Cookiebot op: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Analyse      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina’s, verwijzende URL (website via waarmee u onze website bezoekt), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of op https://policies.google.com/?hl=nl en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl.

Plug-ins en diversen

Gebruik van Google reCAPTCHA 

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) op onze website.
Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en, indien nodig, ook naar de VS verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG in ons doorslaggevende legitieme belang  bij het beschermen van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van GoogleMaps
We gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) op onze website.
Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het openen van de pagina’s waarin Google Maps is geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van Google Fonts
We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het openen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, wordt verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang  bij een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website.U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/?hl=nl en op https://developers.google.com/fonts/faq

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de
betrokkene Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht om bezwaar
te maken Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontwikkeld door BVG Group

10+ jaar ervaring in schoonmaak.

bezorgen-icon
Uit voorraad leverbaar

Voor 15:00 besteld, morgen in huis

retour-icon
14 dagen retourneren

Niet tevreden, geld terug!

Start typing to see products you are looking for.
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Cookies

We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Accept More info